Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Zrealizowane

Podpisana ze Skarbem Państwa umowa reguluje nie tylko źródła finansowania inwestycji modernizacyjnych na katowicko-krakowskim odcinku A4, ale również m.in. harmonogram prac, które miały i mają być wykonane. W ten sposób, w pierwszych latach po uzyskaniu koncesji, koncesjonariusz, jako nowy zarządca drogi zobligowany został do sfinansowania ze środków własnych i kredytu pomostowego Etapu I prac. W jego zakres wchodziło wybudowanie m.in.

 • Obwodu Utrzymania Autostrady,
 • sieci łączności autostradowej (magistrali o długości 60 km, pozwalającej na utrzymanie stałej łączności z punktami alarmowymi, czyli kolumnami SOS, obsługę telefoniczną obiektów autostradowych, nadzór i zarządzanie autostradą),
 • czterech Miejsc Obsługi Podróżnych,
 • dwóch Placów Poboru Opłat: w Mysłowicach i Balicach.

W 2003 roku rozpoczęto kolejny etap programu inwestycyjnego. W ramach tego etapu do końca 2009 r. zrealizowano m.in. takie prace, jak:

 • remont 61 km jezdni autostrady,
 • modernizacja 31 obiektów mostowych,
 • budowa 15 przejazdów awaryjnych,
 • budowa ok. 10 km ekranów akustycznych,
 • budowa systemu stacji meteorologicznych wraz z elektronicznymi tablicami informacyjnymi,
 • budowa posterunku policji autostradowej.

W latach 2010 - 2012 zrealizowano następujące inwestycje:

 • remont 22 obiektów mostowych,
 • budowa 800 m ekranu akustycznego w Jaworznie,
 • modernizacja systemu odwodnienia autostrady w Balicach,
 • poszerzenie Placu Poboru Opłat w Mysłowicach o 2 dodatkowe bramki dla każdego kierunku ruchu.

W roku 2013 (29 mln zł)

 • poszerzono Plac Poboru Opłat w Balicach o 2 dodatkowe bramki dla każdego kierunku ruchu,
 • wybudowano 1,6 km ekranów akustycznych (Trzebinia, Krzeszowice, Liszki),
 • realizowano kontrakt dotyczący wymiany urządzeń poboru opłat.

W roku 2014 (41 mln zł)

 • kontynuowano prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat,
 • modernizowano odwodnienie autostrady w woj. śląskim,
 • rozpoczęto budowę kolejnych ekranów akustycznych na terenie woj. małopolskiego.

W roku 2015 (18,7 mln zł)

 • kontynuowano prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat,
 • rozpoczeto przebudowę węzła Mysłowice i rozbudowę węzła Rudno,
 • kontynuowano prace związane z modrenizacją odwodnienia autostrady,
 • rozpoczęto budowę kolejnych ekranów akustycznych na terenie woj. śląskiego i małopolskiego.

W roku 2016 (37 mln zł)

 • zakończono prace związane z wymianą urządzeń poboru opłat,
 • zakończono przebudowę węzła Mysłowice,
 • wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinkach o łącznej długości 24 km,
 • kontynuowano rozbudowę węzła Rudno,
 • kontynuowano prace związane z modernizacją odwodnienia autostrady.

W roku 2017 (43,9 mln zł)

 • zakończono rozbudowę węzła Rudno,
 • zakończono wymianę urządzeń poboru opłat wraz z uruchomieniem elektronicznego poboru opłat A4Go,
 • modernizowano odwodnienie w województwie śląskim,
 • wybudowno kolejne ekrany akustyczne.

W roku 2018 (31 mln zł)

 • modernizowano odwodnienie w województwie śląskim,
 • wybudowno kolejne ekrany akustyczne,
 • remontowano jeden z obiektów mostowych,
 • remontowano przepusty.

W roku 2019 (32,5 mln zł)

 • modernizowano odwodnienie autostrady,
 • remontowano obiekty mostowe,
 • realizowano prace związane z rozowjem systemu poboru opłat.

W roku 2020 (41,4 mln zł)

 • modernizowano odwodnienie,
 • realizowano prace związane z rozwojem systemu poboru opłat,
 • dokonywano korekty rozwiązań drogowych na placach poboru opłat,
 • remontowano przepusty,
 • remontowano obiekty mostowe.

W roku 2021 (45,4 mln zł)

 • modernizowano odwodnienie,
 • realizowano prace związane z rozwojem systemu poboru opłat,
 • dokonywano korekty rozwiązań drogowych na placach poboru opłat,
 • remontowano przepusty.

W roku 2022 (70 mln zł)

 • modernizowano odwodnienie,
 • realizowano prace związane z rozwojem systemu poboru opłat,
 • remontowano przepusty,
 • wymieniono bariery i ogrodzenie autostrady.